De opleiding

"Drama biedt je leerlingen de kans creatief te zijn, taalvaardig te worden én zich in anderen in te leven.

Hun sociale vaardigheden groeien spelenderwijs en ze ontdekken hun eigen plek in een steeds groter wordende wereld."

In de tweejarige opleiding tot Vakspecialist Drama leer je om deskundig binnen je eigen praktijksituatie met drama te werken. Je krijgt inzicht in belangrijke aspecten van het vak en ontwikkelt jezelf als speler. Na de opleiding ben je in staat tot het geven van dramalessen en het maken van theatrale presentaties binnen een school, BSO, cursus of kunstinstelling. 

 

De opleiding wordt aangeboden door Art & Sofie en verzorgd door theaterdocenten Felice van Leth en Elke Steenstra. Zij bouwen verder op de ervaring van Hans Boekel en Pauli Fleer, die in 1997 de opleiding hebben opgericht. Kenmerkend aan de opleiding is het intieme karakter met tijd en aandacht voor persoonlijke groei. Felice en Elke zijn theaterdocenten die midden in het werkveld staan, weten wat er speelt in het onderwijs en het theater. Ze hebben een grote betrokkenheid bij de groep en staan samen met de cursisten op de vloer. Hierdoor ontstaat een informele sfeer waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en je geïnspireerd naar huis gaat. 

De éénjarige opleiding Vakspecialist Drama

Basis

Bestaat uit module 1 & 2. Je maakt hierin kennis met verschillende dramawerkvormen en technieken zoals fysiek spel, teksttheater, rollen- en maskerspel. Je krijg inzicht in vakaspecten als mise-en-scène, stemgebruik en het inzetten van decor, attributen en kostuums. Je maakt een lessenreeks en leert het vak drama deskundig inzetten in de praktijk. 

Bij afronding van module 1 & 2 ontvang je een certificaat Specialist Drama Basis.

De vervolgopleiding Vakspecialist Drama Plus

Bestaat uit module 3 & 4. In dit tweede jaar richten we ons op het maken van theatrale presentaties. Je verbreedt je inzicht in de werkvormen en technieken. Je leert hoe je vakoverstijgend met drama kunt werken en hoe je collega's kunt ondersteunen bij het opzetten van dramalessen. 

Bij afronding van module 3 & 4 ontvang je een certificaat Specialist Drama Plus. 

Download hier de folder:

Contact

 © 2020 Opleiding

Vakspecialist Drama