7.jpg

De éénjarige opleiding

Vakspecialist Drama

Basis

De kosten

 

 

Per module: €440,-

Eenmalige vergoeding lesstof: €50,-

 

Je ontvangt de methode 'Drama Aangenaam' plus na iedere bijeenkomst een hand-out met daarin al het lesmateriaal dat aan bod is gekomen. 

 

 

 

Bestaat uit module 1 & 2. Je maakt hierin kennis met verschillende dramawerkvormen en technieken zoals fysiek spel, teksttheater, rollen- en maskerspel. Je krijg inzicht in vakaspecten als mise-en-scène, stemgebruik en het inzetten van decor, attributen en kostuums. Je maakt een lessenreeks en leert het vak drama deskundig inzetten in de praktijk. 

Bij afronding van module 1 & 2 ontvang je een certificaat Specialist Drama Basis.

Voor wie? 
De opleiding Vakspecialist Drama is bedoeld voor 

leerkrachten, onderwijsassistenten, docenten, cultuur/maatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden met een passie voor drama en onderwijs. 

Studielast
Per module: 32 uur
Deze uren omvatten 8 workshops, thuisstudie en het verzorgen van 2 dramalessen per module, inclusief lesopzet en reflectie.