top of page
Vakspecialist Drama Basis

Vakspecialist Drama

Basis

Je maakt kennis met verschillende dramawerkvormen en technieken zoals fysiek spel, teksttheater, rollen- en maskerspel. Je krijg inzicht in vakaspecten als mise-en-scène, stemgebruik en het inzetten van decor, attributen en kostuums. Je maakt een lessenreeks en leert het vak drama deskundig inzetten in de praktijk. Onderaan de pagina lees je meer over het programma.


De opleiding Vakspecialist Drama is bedoeld voor  leerkrachten, onderwijsassistenten, docenten, zorgmedewerkers cultuur/maatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden met een passie voor drama. 

Bij afronding van Jaar 1 ontvang je een certificaat Vakspecialist Drama Basis.

 

Studielast

Leerjaar 1: 64 uur

Deze uren omvatten 16 workshops, thuisstudie en het verzorgen van 3 dramalessen, inclusief lesopzet en een eindreflectie.

De kosten

Leerjaar 1: €1080,-

Vergoeding lesstof: €100,- 
Totaalprijs: €1180,- excl. 21% BTW 

Je ontvangt een jaar lang toegang tot de methode Drama Onlineverschillende readers, plus na iedere bijeenkomst een hand-out met daarin al het lesmateriaal dat aan bod is gekomen. 

Data & tijden


Den Bosch
2024: 
09-09, 23-09, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 02-12.

2025: 20-01, 27-01. 10-02. 17-03, 31-03, 14-04, 12-05, 26-05, 23-06.

Tijd: 19.30 - 21.30 uur.


Utrecht
2024: 25-09, 09-10, 06-11, 20-11, 27-11, 11-12.
2025: 15-01, 29-01, 05-02, 12-03, 02-04, 09-04, 07-05, 21-05, 11-06, 25-06.
Tijd: 16.00 - 18.00 uur.

Vakspecialist Drama Basis
Module 1

Kennismaking & basisspel


We gaan aan de slag met actieve namenspellen en dramaspellen die kunnen dienen als warming-up, tussendoortje of ter afsluiting van een les. Aandacht wordt besteed aan de verschillende doelen die je met dramaspel kunt nastreven, zoals de ontspanning, concentratie of creativiteits- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Bewegingspel & (panto)mime


We gaan bewegen op muziek en werken aan lichaamsbewustzijn en het vergroten en verkleinen van bewegingen. We zoomen in op de verschillende gebieden van pantomime 

zoals het denkbeeldige voorwerp, de denkbeeldige kracht, de denkbeeldige ruimte 

en een denkbeeldig persoon.

Stem & vertellen


Verschillende vormen van vertellen komen aan bod. Je leert je stem en de verschillende klankkleuren bewuster inzetten - en dus je spel en verhalen levendiger voor het voetlicht brengen. Aan bod komen: vertelrondes, jabbertalk, associëren en vertelpantomime.

Tableau vivant


Tableau vivant - het woord betekent 'levend  schilderij'- is een theatrale basiswerkvorm. We bespreken hoe je de poses in een tableau uitdrukkingskracht geeft en laten de verschillende emoties aan bod komen aan de hand van de 4 B's: boos, blij, bang en bedroefd.

Wie, wat, waar


De 3 W's zijn bouwstenen waarmee een dramatische scène kan worden ingericht. We gaan aan de slag met rolopbouw en bespreken het belang van de juiste locatie. 

Interessant zijn ook de verschillende conflict mogelijkheden: conflict met de ruimte, een voorwerp, met een ander of met jezelf (het innerlijke conflict).

Rolopbouw


We verdiepen ons in het onderdeel 'wie' en spelen typematig spel en karakterspel. We werken aan de fysieke, emotionele en rationele invulling van deze verschillende  rollen, die samen bijdragen aan de totstandkoming van geanimeerd spel.

Hoge & lage status


Een strenge koningin tegenover haar klunzige lakei: statusverschil brengt spanning en humor in een scène. Komischer nog zijn personages die hun status tegenspreken: diezelfde deftige koningin, als ze tijdens haar toespraak plotseling een luidruchtige scheet laat. In deze workshop leer je met het element 'status' toneelspel levendiger maken.

Improvisatie


Wie wil improviseren moet lef tonen en in staat zijn tot samenwerken. Het is nogal wat: zomaar de vloer op stappen zonder te weten wat er komen gaat. We leren je verschillende improvisatie spellen en bespreken hoe je een veilige leeromgeving creëert voor deze waagstukjes.

Vakspecialist Drama Basis
Module 2

Schimmenspel


Een lamp gaat aan: we zien de schaduw van een sluipende figuur... In al zijn eenvoud biedt het schimmenspel een simpele ingang tot spannende scènes. Het prikkelt de verbeelding en creëert een magisch effect. Het enige wat je nodig hebt is een lamp.
De rest leer je in deze workshop.

Poppen- & objectenspel


Een ouwe sok, een ovenwant, of zelfs een vork: met de juiste techniek blaas je overal leven in. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat doet. Bouw stapsgewijs met je leerlingen aan hun poppenspel en neem ze mee in de wereld van de pop.

Trestle maskers


Een en al verdriet, of juist intense vrolijkheid; Trestle maskers kenmerken zich doordat ze een bepaalde emotie sterk uitdrukken. Je zet zo'n masker op... maar dan je lichaam nog. We onderzoeken de fysieke spelmogelijkheden per masker en maken de vertaalslag naar de klas.

Teaching-in-role


De meester zet een hoedje op en spreekt ineens op fluistertoon: er is geen leerling die zich niet laat verleiden mee te gaan in de wereld die de leerkracht voor ze schept. Maar hoe kies je zo'n rol? En hoe geef je die zodanig vorm dat je lesdoelen worden bereikt?

Kostuums


Leerlingen vinden het heerlijk om zich te verkleden: kostuums in de dramales zijn een enorme inspiratiebron voor spel en personage. Hoedjes, brilletjes, colbertjes, doeken, pruiken en plaksnorren, hoe richt je voor de school een uitdagende verkleedkist in?

Dialoog


Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen en leerlingen zijn vaak enthousiast om met tekst te werken. Maar hoe pak je dat aan? Aan de hand van tekstbehandeling, emoties en mise-en-scène leer je om een scène op verschillende manieren op de vloer te krijgen, samen met je klas. 

Toneelbeeld


Stel je voor: je maakt een presentatie met de klas. Je werkt met kostuums, attributen, decor, tekst, mise-en-scène, speelstijl en genre. Hoe breng je deze samen tot een kloppend geheel? We laten je kennismaken met de vele mogelijkheden die er zijn.

Presenteren


Het voorspelen van scènes door de leerlingen is een belangrijk onderdeel van je dramales. In het theater houden zowel de acteurs als het publiek zich aan spel- en kijkafspraken.
Welke daarvan zijn ook in de klas belangrijk? 

bottom of page