60.jpg

De vervolgopleiding

Vakspecialist Drama

Plus

De kosten

 

 

Per module: €440,-

Eenmalige vergoeding lesstof: €50,-

 

Je ontvangt de methode 'Drama Aangenaam' plus na iedere bijeenkomst een hand-out met daarin al het lesmateriaal dat aan bod is gekomen. 

 

 

 

Bestaat uit module 3 & 4. In dit tweede jaar richten we ons op het maken van theatrale presentaties. Je verbreedt je inzicht in de werkvormen en technieken. Je leert hoe je vakoverstijgend met drama kunt werken en hoe je collega's kunt ondersteunen bij het opzetten van dramalessen. 

Bij afronding van module 3 & 4 ontvang je een certificaat Specialist Drama Plus. 

Voor wie? 
De opleiding Vakspecialist Drama is bedoeld voor 

leerkrachten, onderwijsassistenten, docenten, cultuur/maatschappelijk werkers en andere geïnteresseerden met een passie voor drama en onderwijs. 

Studielast
Per module: 32 uur
Deze uren omvatten 8 workshops, thuisstudie en het verzorgen van 2 dramalessen per module, inclusief lesopzet en reflectie.