top of page
Dramalessen volgens methode

Dramalessen volgens plan,

gebruik een methode

 

 

 

Hét recept voor goed, inspirerend dramaonderwijs: gebruik een methode die ruimte laat om je eigen leerlijnen drama op te zetten. Onze vakdocent begeleidt en loodst het team naar een succesvolle implementatie.

De vakdocent begeleidt 3 of 4 teambijeenkomsten en geeft desgewenst voorbeeldlessen aan de kinderen. Haar aanpak is - in overleg - praktisch. De teamleden zullen in iedere bijeenkomst tot spel worden uitgenodigd. Met als resultaat dat het team eigen leerlijnen kan kiezen, met begrip én gevoel voor het vak.

Het traject dat we voorstellen:

1.     De juiste methode kiezen*: één bijeenkomst met de ICC-ers en één teambijeenkomst


De vakdocent legt de beschikbare dramamethoden voor aan een afvaardiging van zo’n 4 leerkrachten. Hun voorlopige keuze wordt in de eerste teambijeenkomst aan het team gepresenteerd. We bespreken mogelijke leerlijnen en spelen wat dramaoefeningen uit. De leden van het team bepalen samen of de methode verder zal worden uitgeprobeerd.


*Mocht de school al een methode op het oog hebben, dan vervalt de eerste bijeenkomst.

2.     Implementatie van leerlijn en methode: 2/3 teambijeenkomsten en lessen in de klas

 

Ter voorbereiding van de volgende bijeenkomsten probeert het team methodelessen uit in de klas. We kijken daarop gezamenlijk terug, oefenen praktische dramatechnieken en de vakdocent geeft je inzicht in de dynamiek van een dramales.

Tijdens de laatste bijeenkomst worden afspraken gemaakt over het toekomstige gebruik van de methode: welke doelen streef je na, hoeveel lessen besteden we?

Aan de hand van het concrete plan waarmee we afsluiten, kan ieder teamlid met zelfvertrouwen meewerken aan de groeiende sociale, spel- en presentatievaardigheid van de leerlingen.

 

De kosten

Teamtraining (door één docent)
€300,- per dagdeel (dagdeel is maximaal 3 uur)
excl. 21% BTW, 10% overhead en reiskosten €0,21 per km

Teamtraining (door twee docenten)
€600,- per dagdeel (dagdeel is maximaal 3 uur)
excl. 21% BTW, 10% overhead en reiskosten €0,21 per km

Is je team groter dan 20 mensen? Dan komen we sowieso met 2 docenten.


De doelen waaraan in deze begeleidingsvorm wordt gewerkt:
 

  • Er wordt een leerlijn drama uitgedacht en geïmplementeerd in het curriculum.

  • Je hebt kennis gemaakt met de verschillende dramawerkvormen en de wijze waarop die in de groep kunnen worden geïntroduceerd.

  • Je krijgt handvatten aangereikt om de fantasie van de leerlingen te prikkelen.

bottom of page